Pravidla a podmínky soutěže o iPhone 15

1. Název soutěžeKFP soutěž o iPhone 15

2. Organizátor veřejné soutěže KFP online s.r.o.,
KFP online s.r.o.
Na Aleji 2678
738 01 Frýdek Místek
IČ: 07750986
DIČ: CZ07750986
Spisová značka C 77113/KSOS Krajský soud v Ostravě

3. Místo a doba trvání
Soutěž probíhá na území celé České republiky a probíhá od 20.09.2023 do 3.10.2023.

4. Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která se ve stanoveném termínu přihlásí a zaregistruje na webinář „7 smrtelných hříchů při sjednávání pojištění“. Registrace probíhá na webových stránkách ZDE.

Soutěžící musí vyplnit dotazník Pojištění v poradenské praxi. 
Po registraci na stránkách webináře dorazí na uvedený email potvrzení o registraci k webináři. Součástí emailu je i odkaz na dotazník, který je potřeba vyplnit. Je nutné do dotazníku zadat stejné kontaktní údaje, jako v případě registrace do webináře:, tedy jméno, příjmení, email a telefon.

Účastník musí být přítomen na online vysílání webináře dne 3.10.2023 od 19:00 až do konce vysílání (po celou dobu vysílání).

Do slosování budou zařazení soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky účasti v soutěži v daném soutěžním období.

5. Výhry, způsob výběru výherce, vyhlášení vítězů, předání cen
Vylosován bude jeden výherce, který získá iPhone 15 s kapacitou 128GB a může si zvolit barvu.

Během vysílání webináře bude vylosován vítěz soutěže. K losování bude využita aplikace ChatGPT, která náhodně zvolí číslo mezi 1 a počtem vyplněných dotazníků. Zvolené číslo pak označí vítěze. Vítěz se musí během webináře přihlásit a potvrdit svou účast na vysílání. Na email mu bude odeslán potvrzovací email a sms na telefon, pro identifikaci správných údajů. Výherce musí potvrdit přijetí sms zprávy a emailu, kterou mu organizátor po vylosování zašle.

V případě, že se organizátorovi soutěže nepodaří spojit s výhercem ve výše uvedené lhůtě dle podmínek uvedených výše, jeho nárok na výhru zaniká a vylosován bude následující účastník.

Po ověření totožnosti výherce dle dokladu totožnosti dojde k předání výhry na místě domluveném s výhercem.

6. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje jako je jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného odvolání souhlasu.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů organizátorem jsou dostupné na webu kfponline.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoliv žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo využití práv, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení
– Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.
– Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
– Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami.

Pracujeme na tom!

Pilně na tom makáme!
Nechte nám na sebe email a dáme vědět ihned, jak to vypustíme do světa!